We make additive manufacturing easy!


Bolaget startat

04.06.2015 22:22

Den 27:e maj 2015 startades bolaget "Additive Innovation and Research Sweden AB", ett företag inom additiv tillverkning och med mer än 40 års forksningserfarenhet inom området. Bolagets verksamhet bygger på en gedigen erfarenhet och målet är att via konsultverksamhet föra över kunskap från forskningen till industrin för kommersialisering.

—————

Tillbaka