We make additive manufacturing easy!


AIR Sweden AB

AIR Sweden AB är experter på additiv tillverkning i allmänhet och metall i synnerhet. TIllsammans har de fyra grundarna mer än 40 års erfarenhet av tekniken och mer än 30 publicerade vetenskapliga bidrag inom området. Våra kompetenser ligger främst inom användandet och utvecklandet av metoden Electron Beam Melting (Arcam AB, Mölndal) där tillämpningarna varierar mellan medicinteknik och process-/materialutveckling.  Vi erbjuder våra kunder konsultverksamhet, föreläsningar och workshops inom ämnet och har ett mycket brett nätverk inom både akademi och industri.